Welke gevolgen heeft huiselijk geweld voor kinderen?

Psycholoog İrem Güngör vergeleek huiselijk geweld met een besmettelijke ziekte en zei: "Het kind heeft de neiging om geweld tegen zichzelf te plegen of begint zich op zijn gemak te voelen in omgevingen waar hij aan geweld wordt blootgesteld. Hij begint acties te ondernemen om de voortzetting van het geweld te verzekeren. gebeurt.

Woede ontstaat omdat er niet aan emotionele behoeften wordt voldaan

Wanneer er geweld in het gezin is, wordt niet aan de emotionele behoeften van kinderen voldaan. Daarom is woede de enige emotie die ze tegenkomen. Ze kiezen dit zeker als de enige methode die ze gebruiken om zich in de toekomst uit te drukken. Boosheid brengt geweld met zich mee. Woede, ontoereikendheid, mislukking kunnen optreden als een weerspiegeling van veel negatieve emoties.

Kan geweld gebruiken met script

Güngör verklaarde dat het geweld zou doorgaan en dat het kind in dit geval ziek zou kunnen worden. İrem Güngör zei: "Het kind kan geweld plegen dat hij van tevoren heeft voorbereid vanwege genetische factoren. Hij creëert een scenario. Aangezien het kind geen idee heeft van schade, is er geen limiet aan wat hij kan doen. Het kan geld verbranden, zijn oog bezeerd tijdens het slapen, of het oog van zijn broer bezeerd tijdens het slapen. Het komt voort uit huiselijk geweld, "zei hij.

recente berichten